Tek-Isolering udfører profesionel teknisk isolering - køle & varme og kondensisolering samt brand og lydisolering.

Vi udfører tekniske isoleringsløsninger til erhvervs og industrikunder i Danmark.Tek-Isolering følger standardmetoderne vist i DS 428:2019 og  DS 452:2013 og opfylder dermed  funktionskravene i disse.

Vi bruger ISOVER´s produkter og kan tilbyde fire former for afslutning: Alufolie, pap & lærred, Isogenopak eller alukapper. 

Brandbeskyttelse

Tek-Isolering leverer gennemtænkte brandisoleringsløsninger af høj kvalitet, så du er sikret, at branden ikke spreder sig, hvis uheldet skulle være ude. Ventilationsanlæg skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Udførelse skal ske i overensstemmelse med DS 428, norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg ifølge Bygningsreglement BR10.

FLO-CODE

FLO-CODE rørmærkningssystem giver detailleret oplysninger om Deres rørs funktioner.
Alle er øjeblikkelig orienteret om:
Rørindhold, tryk, temperatur osv.
Hvor røret fører hen og/eller hvor det kommer fra.
Hvilken funktion det har.
Eventuel andre oplysninger for sikkerhed og rigtig betjening.

 

Akustisk isolering

Vi tilbyder støjdæmpning til en lang række af industrier.  Et højt støjniveau kan medføre et dårligt arbejdsklima, og derved nedsætte arbejdskapaciteten, forårsage høreskader og give manglende koncentration. 
Det kan ligeledes forøge risikoen for andre skader eller fejl, hvis kommunikationen mellem medarbejderne svigter eller forstyrres af et meget højt støjniveau.

Rørisolering

Vi isoleres mod unødvendigt varmetab efter gældende krav og klassificeringer.

For at optimere energieffektiviteten og forhindrer varmetab, er en effektiv varmeisolering påkrævet. Når rør og ledninger er isoleret korrekt vil varmetabet være begrænset, og den rette arbejdstemperatur opretholdes.

Teknisk isolering

Teknisk isolering omhandler isolering mod energitab, isolering mod høje overfladetemperaturer/mod indv. kondensation/mod udvendig kondensation/mod frysning/mod uønsket temperaturændring/mod brandfare, isoleringsafslutning og rør-mærkning. Formålet med isolering af rør og isolering af kanaler kan være et eller flere af følgende, at begrænse energitab.

 
Tek-Isolering ApS
Sverigesvej 8  7480  Vildbjerg
Claus Juul Kristensen
Tlf. 25103192   Mail: cjk@tek-isolering.dk
CVR: 40908722